Úvod

Činnosť spoločnosti VitaVia, s.r.o. je zameraná na využívanie známych ciest a progresívnych trendov, spájajúcich osvedčené i nové poznatky západnej a východnej(čínskej) medicíny, v záujme ich praktického využitia v prospech zdravia človeka. Spojením oboch týchto prístupov je možné, na rozdiel od použitia iba jedného z nich, dosiahnuť v praxi podstatne efektívnejší diagnostický a liečebný výsledok.

MUDr. Štefan Cifra

 • neurológ
 • akupunkturista
 • tradičná čínska medicína
 • bioenergetický screening (Asyra) BS
 • regulačná diagnostika
 • liečba milimetrovými vlnami
 • preventívne vyšetrenie pred vznikom nádorových ochorení
 • preventívne vyšetrenie pred vznikom diabetes mellitus
 • preventívne vyšetrenie pred vznikom celiakie
 • preventívne vyšetrenie pred vznikom astmy
 • vyšetrenie s určením presnej príčiny alergie
 • presné určenie individuálnej zdravej výživy