O nás

Neurologická ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť v diagnostike a liečbe neurologických ochorení.

Odborná špecializácia:

 • neurológ
 • akupunkturista
 • tradičná čínska medicína
 • bioenergetický screening (Asyra) BS
 • regulačná diagnostika
 • terapia milimetrovými vlnami

Špecializované vyšetrenia:

 • EEG vyšetrenie
 • ultrazvukové vyšetrenie ciev mozgu
 • EMG vyšetrenie

Špeciálne zameranie ambulancie:

 • cievne ochorenia mozgu
 • neoperačná liečba platničkových ochorení chrbtice
 • neurologické komplikácie cukrovky
 • závratovité stavy, diagnostika a liečba
 • bolesti hlavy
 • nové trendy v zdravom spôsobe života
 • preventívne  vyšetrenia s odhalením a odstránením včasných príčín vzniku civilizačných ochorení:
  • nádorové ochorenia
  • alergické ochorenia
  • astma
  • zažívacie obtiaže
  • únavové stavy
  • skryté príčiny bolesti
  • skryté príčiny nízkych teplôt (37,2 °C)

MUDr. Štefan Cifra - Profesný životopis:

Štúdium

1977 – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1981 - prvá atestácia z neurológie

1985 - druhá atestácia z neurológie s atestačnou prácou Magnetická rezonancia a využitie v neurologii

2002 - atestácia zo všeobecného lekárstva

2007 - ukončenie študia v akupunktúre

Aktuálne tretí ročník štúdia Tradičnej čínskej medicíny v Prahe.

Pôsobenie

1977 – 1988 sekundárny lekár na neurolog. odd. v Nitre

1988 – 2000 primár neurolog. odd. v Lučenci

2000 – 2003 vytvorenie neurologického odd. v Brezne, primár oddelenia

2003 – Neurologická ambulancia Detva, Lučenec