Terapia

 • infúzna liečba
 • obstreky a špeciálne obstreky s blokádami bolestí
 • plynové injekcie
 • rebox
 • laseroterapia
 • liečba teplom
 • rašelina
 • akupunktúra
 • liečba milimetrovými vlnami
 • masáže
 • individuálna úprava životosprávy podľa celkového zdravotného stavu