Naši partneri

Zmluvné poisťovne pre pracovisko Detva aj Lučenec:
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
  • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa a.s.