Vyšetrovacie metódy

Spojenie diagnostických a terapeutických postupov západnej a východnej (čínskej) medicíny

Vyšetrenie celého organizmu bioenergetickým screeningom (BS):

Toto vyšetrenie zobrazí činnosť jednotlivých orgánov, ich vzájomných vzťahov, zmeny metabolizmu, prítomnosť škodlivých látok a infekcie.

Odhalí prebiehajúce zmeny v organizme ešte pred vznikom ochorenia. Určí príčinné súvislosti, ktoré viedli ku vzniku ochorenia a odhalí koreň - pôvod ochorenia. Výsledkom sú konkrétne opatrenia na odstránenie zmien s cieľom úpravy zdravotného stavu.

Veľmi často je možné metódou BS vysvetliť a liečiť nejasné diagnostické stavy.

Veľmi dobré výsledky sú v liečbe opakovaných zápalových a teplotných stavov, alergií, zažívacích obtiaži, poruchách imunity, pri rôznych chronických ochoreniach a únavovom syndróme.

Vybrané zaujímavé prípady:

1. prípad:

14 ročné dievča liečené pre ochorenie astma brionchiale v priebehu 4 - 5 rokov. Prichádza po alergickej reakcii, ktorá vznikla na lieky proti alergii.
Vyšetrenie metódou BS určilo správny stravovací režim na 3 mesiace, podaná detoxikačná a podporná liečba fomou výživových doplnkov.
Pacientka je 8 mesiacov bez ťažkostí, neberie žiadnu liečbu.

2. prípad:

57 ročný muž liečený 28 rokov pre ulceróznu kolitídu. Prišiel v období, keď mu akákoľvek liečba nepomáhala s pretrvávajúcim krvácaním zo zažívacieho traktu. Celkový stav bol veľmi vážny. Mal problémy vykonávať základné denné úkony. Vyšetrením metódou BS sme zistili, že v dávnej minulosti (podľa udania pacienta vo veku 25 rokov) prekonal zápal pľúc, na ktorý bol liečený dva roky. Následne došlo k rozvoju zažívacích obtiaží, ktoré boli hodnotené ako ulcerózna kolitída.
Po úprave životosprávy, detoxikačných opatreniach a podpornej liečbe sa pacient cíti veľmi dobre. Konzultovaní špecialisti mu následne podstatne znížili medikamentóznu liečbu.

3. prípad:

55 ročný pacient s vývojom slabosti dolných končatín v priebehu dvoch rokov. Komplexné vyšetrenia v rámci neurologického klinického pracoviska boli v norme. Vyšetrením metódou BS sme zistili, že prvým ochorením bol zápal štítnej žľazy, druhým poškodenie nervovej sústavy a podľa nálezu predpoklad vývoja sarkoidózy pľuc. Závery vyšetrenia BS poukázali na komplex príčin, ktorý viedol k vývoju uvedeného stavu.
Po vyšetrení a liečbe sa zastavila progresia ochorenia a stav pacienta sa výrazne zlepšil.

4. prípad:

45 ročná pacientka liečená na celiakiu. Aj napriek prísnej životospráve sa zažívacie obtiaže zmiernili iba asi o 30%. Pretrvávali však kožné zmeny charakteru dermatitídy, hlavne na tvári.
Po stanovení vhodných a nevhodných potravín metódou BS a detoxikačnej liečbe sa stav upravil. S odstupom 7 mesiacov sa objavili mierne dyspeptické obtiaže. Pacientka vtedy mala iba minmálny diétny režim. Po kontrolnom vyšetrení a vynechaní kávy sa stav upravil.

5. prípad:

56 ročný pacient liečený pre opakované záchvaty imponujúce ako Menierova choroba.
Konzultovaní odborníci nepotvrdili uvedené ochorenie. V klinickom stave bola porucha dynamiky cervikálnej chrbtrice a v laboratórnych vyšetreniach zmeny po prekonanej infekčnej mononukleóze, cytomegalovej vírusovej infekcii.
Vyšetrenie metódou BS ukázalo veľmi negatívny vplyv zloženia potravy menovaného a tiež poškodzovanie organizmu geopatogénnou zónou.
Po odstránení príčínných súvislostí sa stav podstatne zlepšil. Migrenózne stavy sa neopakovali.